Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

Ordinær generalforsamling

januar 30 @ 7:00 pm - 9:30 pm

Nykøbing Falster Kunstforening indkalder herved til

Ordinær generalforsamling

Torsdag 30. januar 2020, kl. 19.00 på

Hovedbiblioteket / Salen, Rosenvænget 17, 1., Nykøbing F.

 

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Formanden aflægger beretning
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indsendte forslag fra medlemmerne og bestyrelsen.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år).
 9. Valg af to suppleanter.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

ad 5: Regnskabet vil ligge på hjemmesiden omkring 23. januar 2020

ad 7: Forslag skal være formanden i hænde inden 10. januar 2020

ad 8: På valg er Lis Ekmann og Aase Damsø. Begge er villige til genvalg.

ad ): På valg er Rita Paldrup og Birgit Rasmussen. Begge er villige til genvalg.

 

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling er der en pause, hvor foreningen inviterer på et glas vin m.m.

Herefter finder bortlodningen af de indkøbte kunstværker sted.

Medlemskab, der er tegnet før 1. januar 2020, giver ret til at deltage i lodtrækning af de indkøbte kunstværker.

 

Fuldmagter til at vælge kunstværker afleveres til formanden inden generalforsamlingen begynder.

 

Detaljer

Dato:
januar 30
Tidspunkt:
7:00 pm - 9:30 pm