Indmeldelse

Indmeldelse i Nykøbing Falster Kunstforening sker ved henvendelse til kassereren. Medlemskontingentet udgør kr. 250,- årligt. Girokort vil blive tilsendt umiddelbart efter henvendelsen.

Nykøbing Falster Kunstforening

Formand

Helle Bock

Frisegade 19, 1

4800  Nykøbing F

23 26 69 51