Indmeldelse

Indmeldelse i Nykøbing Falster Kunstforening sker ved henvendelse til kassereren. Medlemskontingentet udgør kr. 250,- årligt. Opkrævning vil blive tilsendt umiddelbart efter henvendelsen.

Nykøbing Falster Kunstforening

Kasserer

Marianne Pless

Guldborgvej 71,

4990  Sakskøbing

51 21 16 80