Om kunstnergrupperinger

Ind imellem støder man på kunstnere, der er optaget i eller tilhører en gruppe, der arbejder ud fra en given filosofi eller blot har fundet sammen i et andet interessefællesskab. De forskellige undermenuer giver en meget kortfattet beskrivelse af de grupper, som danske kunstnere tilhører. Der er absolut kun tale om en appetitvækker. Hvis du vil vide mere så………!

Bornholmermalerne

En gruppe af kunstnere som tog til Bornholm i årene fra 1930 for at male den specielle natur i det særlige stærke lys, der findes på øen. Gruppen var specielt inspireret af fransk impressionisme. Blandt kunstnerne fandtes Harald Giersing, Oluf Høst, Edward Weie og Niels Larsen Stevns.

Cobra

Bevægelsen blev stiftet den 8. november 1948 i Paris og blev opløst i 1951. Bevægelsens navn er dannet efter forbogstaverne i de tre landes hovedstæder Copenhaque, Bruxelles og Amsterdam. Asger Jorn var en af de styrende medlemmer. Af andre danske kunstnere i gruppen var Carl-Henning Pedersen, Egill jacobsen, Henry Heerup, Ejler Bille, Mogens Balle og Erik Thommesen.

Corner

Sammenslutning der blev dannet i 1932. Opkaldt efter en københavns ejendom på hjørnet af Vester Voldgade og Studiestræde. Kunstnerne arbejder naturalistisk og har tilknytning til Odsherred. Blandt medlemmerne findes karl Bovin, Ebba Carstensen, Victor Brockendorff, Ernst Syberg og Henry Heerup.

Læs mere på sammenslutningens hjemmeside – Corner

Decembristerne

Oprindelig udstillede man i december måned – deraf navnet. Nu udstiller man i løbet af foråret. Sammenslutningen blev dannet i 1928. I dag tilhører bl. a malerne Jens Birkemose og Hans Christian Rylander sammenslutningen.

Den Frie Udstilling

En række danske kunstnere dannede sammenslutningen i protest mod den konservative censur på Charlottenborgudstillingerne. Blandt stifterne var Johan Rohde, J. F Willumsen og Vilh. Hammershøj.
Der findes mange flere oplysninger i Politikens Kunstleksikon.

Læs mere på hjemmesiden Den Frie Udstilling

Den Gyldne

Den Gyldne er en ny kunstnersammenslutning, der siden 1992 har udstillet årligt på Charlottenborg i København. Gruppen startede med navnet Den Gyldne Orgeltone i Nordisk Kunst. Niels Winkel var ophavsmanden og dannede en gruppe bestående af 9 kunstnere fra Den Fleksible, 10 kunstnere fra PRO, samt 10 interessante yngre kunstnere der bl. a. talte Lars Ravn, Inge Ellegaard, Niels Erik Gjerdevik og Martin R. Olsen, samt Jes Brinch og Lars Bent Petersen fra Baghuset. De unge forlod dog hurtigt gruppen.

Den Gyldne

Den Gyldne er en ny kunstnersammenslutning, der siden 1992 har udstillet årligt på Charlottenborg i København. Gruppen startede med navnet Den Gyldne Orgeltone i Nordisk Kunst. Niels Winkel var ophavsmanden og dannede en gruppe bestående af 9 kunstnere fra Den Fleksible, 10 kunstnere fra PRO, samt 10 interessante yngre kunstnere der bl. a. talte Lars Ravn, Inge Ellegaard, Niels Erik Gjerdevik og Martin R. Olsen, samt Jes Brinch og Lars Bent Petersen fra Baghuset. De unge forlod dog hurtigt gruppen.

Fynboerne

Kunstnerne er knyttet sammen i betagelsen af det fynske landskab. Blandt gruppens medlemmer findes Peter Hansen, Johannes Larsen og Fritz Syberg – alle elever af Kr. Zahrtmann. Skildrede ofte livet på landet.

Grønningen

Sammenslutningen er stiftet i 1915 og er den næstældste i Danmark. Blandt stifterne findes Harald Geirsing, Sigurd Swane og billedhuggeren Kai Nielsen. Navnet er taget fra den adresse, hvor den første udstilling fandt sted. En lang perlerække af danske kunstnere har tilhørsforhold til sammenslutningen.

Læs mere på Grønningen

Kammeraterne

Kunstnersammenslutningen Kammeraterne blev dannet i 1934 og har rødder i 1930’ernes socialrealisme. Den første udstilling fandt sted i 1935 i Den frie Udstillingsbygning med deltagelse af otte kunstnere: Albert Gammelgaard, Carl Falbe-Hansen, Viggo Rohde, Peder Larsen, Helge Nielsen, Klein Rasmussen, Valdemar Secher og Axel Skjelborg. Senere kommer Folmer Bendtsen, Alexander Klingspor, Gudmund Lervad, Svend Engelund og Dan Sterup-Hansen.

Koloristerne

Sammenslutningen er stiftet i 1932. Blandt medlemmerne findes Leif Lage og Frank Rubin.

Linien

Sammenslutningen er dannet i 1934 af danske abstrakt-surrealistiske kunstnere. Her i blandt Henry Heerup, Richard Mortensen, Ejler Bille og Hans Ølgård. Sammenslutningen ophørte i 1939 p.g.a. intern ballade.

Linien 2 blev dannet i 1947 og blev opløst i 1952. Her fandtes bl. a. Robert Jacobsen og Richard Mortensen.

M59

Malersammenslutningen af 1959 har udstillet siden 1959 i Den Frie Udstillingsbygning i København. M59 bestod fra starten af Jørgen Brynjolf, Markan Christensen, Mogens Dithmer, Aage Holm, Karl Gustav Jørgensen, Henning Møller, Jørgen Møller og Hans Sørensen.

Mørkemalerne

Betegnelse er opstået i mellemkrigstidens danske kunstkritik og først anvendt i 1920’erne om Jens Søndergaard, Erik Hoppe, Niels Lergaard og til dels Oluf Høst, senere også Søren Hjorth Nielsen, Arne Johannessen, Svend Engelund og især Corner-malerne Erik Raadal og Karl Bovin. Kendetegnende var ikke blot en mørkstemt kolorit med hyppig brug af jordfarver, men også valg af motiv, ofte landskaber, samt især for Corner-malerne idéen om på den måde at skabe en varig og ærlig kunst.

Oplysningerne er hentet fra Den Store Danske – Gyldendals åbne encykloplædi

Neo-pop

Kunstsammenslutningen får sit fodfæste i Baghuset på Nørrebro i København i perioden 1987 – 92. Den afsluttende udstilling fandt sted på Århus Kunstmusseum. 7 kunstnere tegnede sammenslutningen. Blandt dem var Peter Holst Henckel, Lars Bent Pedersen og Peter Rössell.

Ny Abstraktion

Kunstnergruppen blev dannet i 1976. Initiativtagerne var Torben Ebbesen, Klaus Hillingsøe og Finn Mickelborg. Gruppen udstillede på flere af landets museer. Sammenslutningen blev opløst i 1988.

Pop art

Begrebet er opfundet af den engelske kunstkritiker Lawrence Alloway. I Danmark har især Bent Karl Jakobsen, poul Janus Ipsen, bent Holstein og Tom Krøjer arbejdet i dialog med engelsk og amerikansk popkunst.

Pro

Kunstnersammenslutningen PRO har udstillet på Charlottenborg siden 1963. Frank Rubin var ophavsmanden bag PRO, der desuden talte folk som Niels Macholm, Niels Guttormsen, Tonning Rasmussen, Peter Nyborg, Kai Lindemann, Bjarne W. Troelstrup, Svend Danelund, Poul L. Andersen, Poul Lillesøe, Nes Lerpa, Elmer Hemmingsholt og Kjeld E. Petersen.

Læs mere om sammenslutningen på PRO

Situationisterne

Gruppen bestod af bl.a. Asger Jorn, hans broder Jørgen Nash og multikunstneren Jens-Jørgen Thorsen. Opponerede mod den af gruppens opfattelse af bestående sammenspisthed.

Skagensmalerne

En gruppering af skandinaviske kunstnere der arbejdede i Skagen. Til gruppen hører bl.a. Anna og Michael Ancher, P.S Krøyer, Lauritz Tuxen, Viggo Johansen, Carl Locher, Christian Krogh og Holger Drachmann.