Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Generalforsamling onsdag den 30. januar 2019

januar 30, 2019 @ 7:00 pm - 10:00 pm

Nykøbing Falster Kunstforening indkalder herved til

ordinær generalforsamling

onsdag den 30. januar 2019, kl. 19.00 på

Hovedbiblioteket / Salen, Rosenvænget 17, 1., Nykøbing F.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Formanden aflægger beretning
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indsendte forslag fra medlemmerne og bestyrelsen
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i ulige år)
 9. Valg af to suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Ad 7: Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne i § 3, § 5 og § 7. Se næste side. Forslag fra medlemmerne indleveres til formanden inden 10. januar 2019.

Ad 8: På valg er Helle Bock, Hanne Bach og Grete Eggert Hansen. Grete Eggert Hansen ønsker ikke genvalg. Helle Boch og Hanne Bach er villige til genvalg.

Ad 9: På valg er Elisabeth Schou og Rita Paldrup. Begge er villige til genvalg.

 

Ad 7:

Bestyrelsen foreslår tilføjelse til § 3,således at den fremover skal lyde:

”Alle kan optages som medlem af foreningen. Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent.

Foreningen fører en fortegnelse over medlemmernes navne, adresser, e-mailadresser og telefonnumre. Fortegnelsen benyttes udelukkende til, at bestyrelsen kan komme i forbindelse med medlemmerne. Endvidere føres en fortegnelse over, hvilke medlemmer der er udtrukket til at vælge kunstværk ved foreningens generalforsamling.”

Tilføjelsen er skrevet med kursiv.

 

Bestyrelsen foreslår ændring i § 5, således af den fremover skal lyde:

”Udmeldelse af foreningen kan ske ved henvendelse til formanden.

Tilbagebetaling af kontingent kan ikke finde sted”

Ændringen er skrevet med kursiv og erstatter ordet ”bestyrelsen”.

 

Bestyrelsen foreslår tilføjelse til § 7, således at den fremover skal lyde:

”Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. I ulige år afgår 3 medlemmer, i lige år afgår 2 medlemmer.

Hvert år vælges 2 suppleanter, som deltager i bestyrelsens arbejde.

Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Formanden/kassereren tegner bestyrelsen. For forpligtelser, som foreningen har påtaget sig, hæfter alene foreningens formue. Der kan ikke gøres noget krav gældende over for bestyrelsens medlemmer eller øvrige medlemmer af foreningen.

Kunstindkøb foretages af bestyrelsen. ”

Tilføjelsen er skrevet med kursiv.

 

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling er der en pause, hvor foreningen inviterer på et glas vin m.m. Herefter finder

bortlodningen af de indkøbte kunstværker sted.

 

Medlemskab, der er tegnet før 1. januar 2019, giver ret til at deltage i lodtrækning af de indkøbte kunstværker.

 

 

 

 

Detaljer

Dato:
januar 30, 2019
Tidspunkt:
7:00 pm - 10:00 pm