Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Generalforsamling

februar 6, 2023 @ 7:00 pm - 9:30 pm

Nykøbing Falster kunstforening
Generalforsamling mandag den 6. februar 2023, kl. 19.00
Hovedbiblioteket / Salen, Rosenvænget 17, 1., Nykøbing F.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af to stemmetællere
4. Formanden aflægger beretning
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indsendte forslag fra medlemmerne og bestyrelsen
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af to suppleanter for 1 år
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt
Ad pkt. 5. Regnskab: Regnskabet vil ligge på foreningens hjemmeside en
uge før generalforsamlingen
Ad pkt. 7, Forslag: Forslag skal være formanden i hænde inden 26. januar
2023
Ad pkt. 8, Valg: 3 bestyrelsesmedlemmer i 2 år
(Elisabeth Schou er villig til genvalg)
(Helle Bock, Hanne Bach ønsker ikke genvalg)
1 bestyrelsesmedlem i 1 år
(Aase Damsø er udtrådt af bestyrelsen og Rita Paldrup er indtrådt som bestyrelsesmedlem og er villig til valg)
Ad pkt. 9, valg af to suppleanter: Birgit Rasmussen er villig til genvalg. En suppleant er vakant.

Regnskab:

Nykøbing Falster Kunstforening

Regnskab  2022

 

Indtægter:

Kontingent                                                         46.250,00

Deltagerbetaling for ture og foredrag        140.925,00                                187.175,00

 

Udgifter:     

Udgifter i.f.m. ture, bus, hotel m.m.            142.304,50

Kunstkøb                                                             39.913,00

Kontorartikler                                                       3.461,00

Porto                                                                         900,00

Hjemmeside                                                         1.255,00

Trykning                                                                    990,00

Gebyrer, visa m.m.                                              1.167,00

Diverse                                                                   1.302,00

Bestyrelsesarbejde                                              4.034,00

Generalforsamling                                              2.848,00

Udgifter i alt                                                                                                       198.174,50

Underskud                                                                                                            10.999,50

Formue pr. 1.1.2022                                                                                           34.984,64

Formue pr. 31.12.2022                                                                                       23.985,14

Nykøbing F. den 16. januar 2023

 

 

Hanne Stordal Bach                                                                 Finn Olsson

Kasserer                                                                                      Revisor

 

Antal medlemmer pr. 31.12.2022:   203

Bemærkninger til regnskabet for 2022:

 

I 2021 blev der indbetalt kontingent for 2022                 kr.  4.250,00

I 2021 blev der indbetalt for ture i 2022                           kr.  9.375,00

I alt blev der indbetalt                                                         kr. 13.625,00

Underskud                                                                              kr. 10.999,50

Overskud                                                                                 kr.   2.625,50

 

 

 

Detaljer

Dato:
februar 6, 2023
Tidspunkt:
7:00 pm - 9:30 pm