Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Generalforsamling

august 9, 2021 @ 7:00 pm - 10:00 pm

Der bliver generalforsamling mandag den 9. august 2021 kl. 19.00 i Kantinen på CELF, Merkurplads 1, 4800  Nykøbing F.

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af to stemmetællere
4. Formanden aflægger beretning
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indsendte forslag fra medlemmerne og bestyrelsen
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (tre i ulige år)
9. Valg af to suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt
Ad 5: Regnskabet vil ligge på hjemmesiden omkring 20 januar 2021
Ad 7: Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 13. januar.
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring—se venligst næste side.
Ad 8: På valg er Helle Bock, Hanne Bach og Elisabeth Schou. Alle tre modtager
genvalg.
Ad 9: På valg er Birgit Rasmussen og Rita Paldrup. Begge modtager genvalg.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne:
Redaktionel ændring af formuleringen i § 7:
”Formanden/kassereren tegner bestyrelsen.” ændres til ”formanden/kassereren tegner
foreningen.”
Ændringen foreslås ,fordi det må bero på en skrivefejl, der har indsneget sig i tidsrummet 2009-2014, at der står ”tegner bestyrelsen” i stedet for ”tegner foreningen”

Indholdet i § 15, der drejer sig om foreningens opløsning, ændres fra
”Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen træffer afgørelse om afviklingen, idet foreningens aktiver, som
hovedsagelig består af kunstværker, gives til institutioner for børn eller ældre i Nykøbing Falster. ”
Til:
”Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indkaldt
ekstraordinær generalforsamlingGeneralforsamlingen træffer afgørelse om afviklingen, idet bestyrelsen forud for den
ekstraordinære generalforsamling har opbrugt det samlede bankindestående til indkøb af kunstværker. Alle kunstværker udloddes blandt medlemmerne ved denne generalforsamling.
Hvis der skulle der være noget indestående tilbage, når alle udgifter i forbindelse med
afvikling m.v. er afholdt, træffer generalforsamlingen beslutning om, hvorledes der
skal forholdes med dette indestående.”
Ændringen foreslås, fordi foreningen ikke råder over kunstværker men alene over
mindst mulig bankindestående.

 

Bemærk: Forslag for medlemmerne skal være formanden i hænde senest mandag, den 26. juli 2021.

 

Nykøbing Falster Kunstforening

Regnskab 2020

Indtægter:

Medlemskontingent                                             52.500

Heraf kr. 5.500 indbetalt for 2021

Billedkunstrådet (projektor)                                  3.500

Deltagerbetaling for ture i 2020  kr.                  26.190                           82.190,00

(kr. 18.730 indbetalt i 2019)

Udgifter:

Tilbagebetaling for aflyste tur: Jylland/Fyn

samt foredrag med Lisbeth Tolstrup                  44.640

Kunstkøb                                                                  41.787

Kontorartikler                                                            2.914

Projektor                                                                     3.798

Porto                                                                           1.710

Hjemmeside                                                               1.475

Trykning (indkaldelse til Generalforsamling         1.232

Gebyrer, Visa/Dankort                                              1.103

Diverse                                                                            610

Generalforsamling i 2019                                         2.362

Bestyrelsesarbejde                                                     1.136

Udgifter ialt                                                                                           102.767,00

Underskud                                                                                                20.577,00

Formue pr. 1.1.2020                                                                               56.465,14

Formue pr. 31.12.2020                                                                          35.888,14

Nykkøbing F. den 5. juli 2021

 

Hanne Stordal Bach                                                                       Finn Olsson

Kasserer                                                                                           Revisor

Antal medlemmer 31.12.2020 = 206

Differencen på kr. 280,00 mellem deltagerbetaling og refunderinger, skyldes 2 refunderinger, der ikke havde fundet sted ved regnskabets afslutning.

 

Detaljer

Dato:
august 9, 2021
Tidspunkt:
7:00 pm - 10:00 pm