Indmeldelse

Indmeldelse i Nykøbing Falster Kunstforening sker ved henvendelse til kassereren. Medlemskontingentet udgør kr. 225,- årligt. Girokort vil blive tilsendt umiddelbart efter henvendelsen.

Nykøbing Falster Kunstforening
Kasserer
Hanne Stordal Bach
Lærkevænget 2
4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 88 26

Mobil   40 25 50 46

Email   stordal.bach@mail123.dk